گزارش رویداد شهر رؤیایی

زيباسازی را می‌توان فرآيند آفرينش هنر در محيط شهری دانست که همواره از دو بُعد کارکردی و بصری مورد توجه قرار گرفته است. بُعد کارکردی به جنبه‌های عملکردی عناصر محيط و بُعد بصری نيز به مقوله رنگ، فرم و ترکيب فضا و محيط می‌پردازد.

فضای شهری مناسب فضاييست که باعث افزايش حس تعلق خاطر مخاطب به آن مکان شود و آسايش و آرامش شهروند را فراهم آورد. امروزه شهرها در رقابت برای اجرايی‌سازی خلاقانه‌ترين ايده‌ها برای ارتقاء کيفيت محيط شهری هستند. تلاش برای زيباتر شدن، کارآمد بودن و ارائه هويتی با ارزش؛ چرا که در اين صورت قادر خواهند بود توجه جهانی، جذب گردشگر و بازار سرمايه و استعداد را به خود اختصاص دهند.

شتابدهنده کارو، اولين رويداد خود (شهر رؤيايی) را به حوزه زيباسازی و خدمات شهری اختصاص داد تا با حمايت از ايده‌های خلاق، گامی در جهت ارتقای کيفيت محيط بردارد.

در فرايندهای برگزاری اين رويداد، 86 ايده برای اين شتابدهنده ارسال گرديد. فرايند بررسی، مصاحبه و پايش ايده‌ها در بازه 20 فروردين لغايت 5 ارديبهشت صورت پذيرفت. در مجموع 28 ايده برای برگزاری ورکشاپ‌های تخصصی انتخاب و از تاريخ 7 ارديبهشت لغايت 12 ارديبهشت‌ 98، اين کارگاه‌ها برگزار گرديد. در گزينش مجدد، بر اساس دوره‌های برگزار شده، 18 ايده برای تخصيص غرفه در رويداد انتخاب شدند.

رويداد «شهر رويايی» در 14 و 15 ارديبهشت‌ماه در صندوق نوآوری و شکوفايی برگزار گرديد که در روز نخست (دِمودِی)، 18 تيم برتر مرحله قبل توسط 25 منتور حوزه کسب و کار و شهرسازی مورد ارزيابی قرار گرفتند. نمايشگاه صاحبان ايده از ساعت 9:30 صبح، لغايت 17 عصر، ميزبان حضور علاقه‌مندان اين حوزه بود. در اين راستا، وزير محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جناب آقای دکتر شريعتمداری، با حضور در نمايشگاه صاحبان ايده شتابدهنده کارو، از اين نمايشگاه بازديد و ضمن ابراز خرسندی از برپايی چنين رويدادی، نظرات و راهنمايی‌های خود را جهت پيشبرد اهداف صاحبان ايده، با ايشان درميان گذاشتند. همچنين در پايان روز اول، تيم‌ها براساس ارائه ايده‌هايشان، توسط داوران و منتورها مورد ارزيابی قرار گرفتند.

در روز دوم، 1 پانل تخصصی  و 2 نشست تعاملی برگزار شد و در پايان برنامه، 6 ايده براي آماده‌سازی برای ورود به بازار کسب و کار توسط شتابدهنده کارو پذيرش شدند.

به اميد تحقق «شهر رويايی»، شهری برای همه شهروندان.


کلیپ خلاصه‌ای از رویداد شهر رؤیایی