رویدادها

شهر رؤیایی

شتابدهنده کارو، اولين رويداد خود (شهر رؤيايی) را به حوزه زيباسازی و خدمات شهری اختصاص داد تا با حمايت از ايده‌های خلاق، گامی... ادامه مطلب